Contractar una mudança a Barcelona significa contractar una mudança segura<< tornar
Dimecres, 10 de Juny de 2015

empresa de mudanzas mudanzas barcelona

Avui en dia, mudar-se d'una ciutat a una altra ja no resulta un contratemps o incomoditat. El transport de mobles i objectes es pot fer de moltes maneres, però la que garanteix una major seguretat és la contractació d'una empresa de mudances especialitzada i professional. Si la destinació és la ciutat de Barcelona, ​​l'empresa de mudances contractada garantirà la qualitat, seguretat i confiança necessàries perquè els seus béns més preuats arribin al seu destí en perfecte estat. Una empresa de mudances a Barcelona ha d'oferir un servei orientat al client i les seves necessitats, personalitzar els seus preus perquè siguin assequibles a la butxaca i mantenir una reunió prèvia a la mudança i en el propi domicili per analitzar les exigències del client i fer-les de la forma més professional possible.

 

 

mudança personalitzada

 

 

UNA MUDANÇA ÉS MOLT MÉS

 

Cal no oblidar que una mudança no és tan sols un tràmit, sinó la mobilització de tota una vida, un pas cap endavant sense retorn i un nou repte de vida per al client. El que es transporta va més enllà de ser una sèrie d'objectes amb un valor econòmic. És tot l'esforç aconseguit durant, probablement, una vida de treball i dedicació. Per això, les empreses de mudances que ofereixen tot un seguit de garanties i funcionen al llarg de molts anys són aquelles que no només tenen en compte el factor preu, sinó també l'emocional, que, avui dia, aporta la diferència entre unes i altres empreses.

 

 

SERVEIS AMB GARANTIA

 

El nostre servei de mudances a Barcelona té en compte serveis tan importants com el desament de mobles en un local especialment adequat, perquè es conservin en perfectes condicions fins a la seva sortida del local i la recollida de mobiliari en botigues. Cal no oblidar que, en moltes ocasions, el mobiliari i els objectes esperen en l'establiment de compra per a ser portats directament a la nova vivenda o el nou espai. També s'ocupa de l'embalatge d'objectes fràgils o de gran volum, susceptibles d'un tracte delicat a l'hora de moure'ls d'un espai a un altre. Destaquen, així mateix, el servei urgent de transport, sense perdre la garantia i qualitat del servei; i l'empaquetat i embalatge dels estris, en el qual es tenen en compte les característiques de l'objecte i el muntatge i desmuntatge de mobiliari.

 

 

embalatge


Aquests serveis serveixen de garantia perquè el client es trobi satisfet i recomani a altres persones l'empresa de mudances. A més, treballa dins i fora del territori espanyol i pot realitzar transports nacionals i internacionals.

 

 

 

TOTS ELS PASSOS AMB UN SERVEI PERSONALITZAT

 

 

Cal considerar l'organització, unes setmanes abans, perquè la mudança no resulti un caos d'última hora. L'ideal és contactar amb l'empresa unes tres setmanes abans de la data prevista, perquè l'empresa pugui gestionar la seva agenda amb temps suficient, aclarir dubtes, signar el contracte i coordinar l'operació. Pel que el client ha de saber amb exactitud l'origen i destinació del transport, el volum de càrrega a transportar i la data exacta en què es necessita el servei.

 

 

Una empresa de mudances a Barcelona presta un servei personalitzat, en què manté un primer contacte amb el client en el seu propi domicili i amb tota la confiança i garanties que comporta poder conèixer de prop al client i satisfer totes les seves necessitats. La persona encarregada de fer la mudança és la responsable de la coordinació de personal contractat, així com del procés d'embalatge, empaquetat, muntatge i desmuntatge tant de mobiliari com d'objectes. En aquesta reunió, l'empresa té en compte diferents factors a l'hora de realitzar el pressupost, com, per exemple: Els metres quadrats de l'habitatge (en funció de la seva extensió i del volum a transportar, el preu pot variar), la quantitat , mida i tipus d'objectes; l'embalatge més adequat per a cada un d'ells; si l'habitatge disposa d'ascensor; i la seva facilitat d'accés per a un transport de grans dimensions. Un cop obtinguts aquestes dades, l'empresa realitza una estimació del nombre d'operaris que destinarà a la mudança i, en conseqüència, podrà calcular un pressupost personalitzat a un preu assequible, en funció de les necessitats i peticions del client.

 

 

 

empresa mudança Barcelona

 

 

A continuació, es redacta un contracte en el qual s'especifiquen, de forma clara i concisa, perquè no hi hagi dubte de cap classe: els drets i obligacions de les parts; la descripció del servei a realitzar; la data i el lloc en què es carregaran i descarregaran els mobles i objectes; les assegurances contra danys i pèrdues d'estris, si es donessin; i el desglossament del preu i forma de pagament; a més d'afegir-se un apartat de quantia d'indemnització, en cas de pèrdua, i procediment de resolució de litigis. El contracte és signat per l'empresa i client, una vegada que les parts estan completament d'acord quant a necessitats i exigències. És important destacar que hi ha moltes empreses de mudances al mercat, però no totes compleixen amb els requisits necessaris per exercir aquesta activitat. Una empresa de mudances a Barcelona ha d'estar inscrita en el registre d'empreses de mudances de la Direcció General de Transports de la ciutat comtal i, per tant, en possessió de l'autorització especial per a la realització del servei de mudances, atorgada per l'Ajuntament de Barcelona.


El següent pas, després de signar el contracte, és organitzar el mobiliari el millor possible, amb l'objectiu d'agilitar i facilitar la mudança a l'empresa. És important fer una neteja de tots els objectes que es tenen a casa per evitar sorpreses inesperades a l'hora d'embalar o empaquetar. L'ideal és desfer-se de tots aquells objectes, mobles o estris que no vagin a ser utilitzats, de cap manera, al nou espai. Per antiguitat o desús, és fonamental que tot estigui perfectament organitzat el dia de la mudança perquè el personal pugui empaquetar, embalar i numerar cada caixa de forma ràpida i eficient.

 

 

neteja mudança

 


És convenient netejar a consciència tots els electrodomèstics: nevera, microones, cafetera, etc ... És recomanable separar vaixella, cristalleria, coberteria i porcellana, per tractar de parament molt delicat. Per tant, requereix un tractament especial per part de l'empresa, amb un embalatge especial i senyalitzat amb una cinta en què es pugui llegir "molt fràgil". És important el buidatge de tots aquells materials com calaixos o caixes. També és aconsellable no transportar aliments de cap tipus. S'ha de procurar netejar les catifes, abans de enrotllar. Els documents importants convé tenir-los tots junts perquè l'empresa els embali en la mateixa caixa. La roba ha de ser separada i es pot sol·licitar a l'empresa un armari penjador per als abrics i peces de major grandària.

És recomanable informar-se sobre si, en el lloc de destinació, es requereixen determinats permisos per fer la mudança, ja que hi ha comunitats de veïns i ajuntaments que són molt estrictes amb aquest tipus d'activitats i es requereix un permís especial per a desenvolupar-les. Cal reservar l'espai perquè aparqui el camió o camions i sol·licitar també un permís a l'ajuntament de la localitat per col·locar una grua elevadora, en el cas que no hi hagi ascensor a l'habitatge o els mobles no càpiguen per les escales, per no disposar d'espai suficient. És especialment important saber si el carrer per la qual transitaran els camions és estreta o de molt trànsit, per evitar molèsties als veïns i vehicles de la zona.

mudança barcelona

La descàrrega d'objectes i mobles és especialment delicada. Tant se val si es tracta de mobiliari de major o menor grandària o objectes i peces de millor o pitjor qualitat. Cal evitar, sigui com sigui, que els estris pateixin algun desperfecte perquè mai se sap el valor que poden tenir per al client. Per aquest motiu, Mudances Barcelona està dotada d'un personal altament qualificat, professional i compromès, a més de treballar amb materials d'embalatge i empaquetat d'excel·lent qualitat: paper de bombolla, caixes altament resistents i cintes adhesives amb marcatge, entre molts altres. Perquè cada objecte sigui tractat i transportat amb la major delicadesa possible. A més, els operaris compten amb un transport especialitzat: camionetes, camions o tràilers, destinats a mudances i amb tota mena de complements, com a plataformes elevadores o grues destinades per a l'elevació o descens de mobles pesats o de gran volum.

UNA MUDANÇA SEGURA A BARCELONA

Si es tenen en compte totes aquestes característiques i recomanacions, una data fixa per a la mudança, una bona organització de tot el que es vol transportar i la garantia d'una empresa de confiança en què deixar el més preuat que un té a les mans, les mudances poden deixar de ser un malson per esdevenir un tràmit ràpid i fàcil
per al client. Sempre recolzat per un servei de professionals, amb les màximes garanties de fiabilitat i serveis, amb la confiança d'una empresa seriosa i que treballa amb professionals qualificats i amb la seguretat que tots els béns i objectes més estimats arribaran al seu destí, tal com van sortir. Tot això fa que un dia en què es transporta tota una vida sigui un dia desitjat i ple d'emocions.

¿Et sembla interessant? ¡Comparteix-ho!
Vols un pressupost?
altres temes interessants
últims missatges
Imagen de seguimiento