El mètode per demanar pressupost per mudances internacionals a Barcelona<< tornar
Dimecres, 17 de Juny de 2015

mudanzas barcelona mudanzas internacionales barcelona

Les mudances a Barcelona constitueixen un servei recurrent. No en va, la ciutat comtal és una capital dominada pels frenètics ritmes de vida i una alta densitat de població. De fet, la incidència de la seva àrea metropolitana i les seves ciutats dormitori també provoca una forta demanda del servei de mudances. D'altra banda, la capital representa una de les portes d'entrada d'Europa dins d'Espanya. Es tracta d'una localitat oberta i que manté relacions de tota mena, culturals i econòmiques, amb les més importants urbs europees del seu entorn. En aquest aspecte, no resulta estrany que els serveis de mudances internacionals a Barcelona es consolidin també com un sector de negocis imprescindible.

 

 

Barcelona

 

 

 

¿PER QUÈ ES CARACTERITZEN LES MUDANCES INTERNACIONALS A BARCELONA?

 

Dur a terme mudances internacionals a Barcelona comporta valorar els serveis que, generalment, es contracten en una mudança normal però amb més profusió de detalls i condicions. Així mateix, com és lògic, el preu tendirà a pujar. De fet, no totes les empreses ofereixen l'opció de realitzar mudances internacionals. Bàsicament, cal disposar d'uns recursos humans (plantilla àmplia i qualificada) i, sobretot, materials (vehicles o embalatges especials) nombrosos. Barcelona, ​​d'altra banda, sí que és una ciutat en la qual se sol oferir aquest servei de mudances internacionals, per la vocació turística i comercial que les empreses i particulars de l'urbs han mostrat des d'antic. Cal esmentar, per exemple, la transcendental importància del port de Barcelona. Al costat del de València, és un dels més rellevants de la Mediterrània. Per ell entren, diàriament, tones de càrrega de mercaderies. Actua com a mostra del constant tràfec de trasllats entre Catalunya i la resta del món. D'altra banda, com és natural, les mudances internacionals a Barcelona es realitzen amb més sofisticació que aquest transport de mercaderies.

 

 

port Barcelona

 

 

CONSIDERAR EN UNA MUDANÇA INTERNACIONAL

 

Determinades raons resulten crucials a l'hora d'encarregar mudances internacionals a Barcelona. En primer lloc, convé mantenir una relació fluïda de col·laboració amb la xarxa de corresponsals mundials que realitzen aquests serveis freqüentment. Un dels motius pels quals se'ls contracta rau en la seva gran capacitat per a l'embalatge i el desembalatge. No cal dir que, en els desplaçaments llargs, resulta encara més necessari, si cap, que les mercaderies es guardin i amarrin en condicions. Un altre aspecte imprescindible de les mudances internacionals a Barcelona serà la disponibilitat. En ocasions, es plantegen comandes que requereixen una especial urgència; per exemple, que la decoració d'una casa es traslladi de Barcelona a Roma en un dia. Això només s'aconsegueix mitjançant els serveis de transport combinats. Pot fer-se igualment necessària la combinació de comunicacions terrestres, aèries i marítimes. Una empresa que realitzi aquest tipus de servei ha de manejar una àmplia agenda de contactes. A més, se li exigirà també que la disponibilitat abasti els 365 dies de l'any. Per tant, el perfil dels usuaris de les mudances internacionals es correspon amb clients d'alt poder adquisitiu, que poden pagar un preu d'acord amb la qualitat que s'exigeix ​​a aquest servei.

 

 

mudances internacionals

 


Entre les companyies que manegen relacions internacionals amb freqüència (cas d'una multinacional que vulgui traslladar les seves oficines des d'una capital d'Europa a una altra) és possible, fins i tot, que es contractin serveis de trasllats entre tercers països, allunyats de la base a la qual es radica la seu principal o matriu la signatura. A vegades, una opció que serveix per abaratir, en general, el servei de mudances internacionals consisteix a establir rutes setmanals per algunes de les ciutats més importants de la Unió Europea (Berlín, París, Londres o Barcelona). En casos d'empreses realment grans, amb una xarxa d'encàrrecs i socis rellevant, hi ha la possibilitat d'establir subseus de l'empresa de mudances per les localitats més assenyalades del continent. Els tràmits que s'han de realitzar en un procés de mudança internacional són molt similars als que s'efectuen en les mudances nacionals de calat. Les primeres operacions que s'han de tenir en compte són:

 

 

- Inspecció tècnica prèvia, en la qual es revisaran els detalls logístics de la mudança.


- Confecció del pressupost, en funció de les condicions del trasllat.


- Reserva de dates.


- Recollida i embalatge al domicili d'origen.


- Transport (per vaixell, avió o camió) al lloc de destinació i desembalatge en aquest lloc.

 

 

 

En un altre ordre de coses, en les mudances internacionals adquireix un pes especial l'assessorament legal. El traspàs de fronteres implica conèixer legislacions diferents, complir normes internacionals obligatòries i tramitar els documents amb els requeriments que en cada país s'especifiquin.

 

 

mudances internacionals

 

 

 

ASPECTES CONCRETS QUE HAN REVISAR A L'HORA D'DEMANAR UN PRESSUPOST

 

 

No es tracta d'una qüestió intranscendent, per la qual cosa convé considerar una sèrie de consells per no incórrer en equivocacions que costaran cares:

 

 

- No s'han d'acceptar pressupostos per via telefònica. Es tracta d'un tràmit realment important, pel que ha de dur-se a terme en el mateix lloc en el qual, posteriorment, es treballarà. Òbviament, cal realitzar una avaluació de la logística i els estris. Si una empresa no vol que els seus operaris es desplacin per prendre nota i oferir un pressupost in situ, caldrà desconfiar de forma immediata. Fins i tot hi ha la possibilitat, en empreses poc serioses, que vulguin cobrar serveis sobre els quals prèviament no s'havien parlat, com els suplements per les caixes d'embalatge.

 

 

- El pressupost s'ha de deixar tancat. S'han d'evitar així problemes d'última hora, com els assenyalats anteriorment. No han de quedar serrells, per exemple, en qüestions com les assegurances i embalatges.

 

 

material mudança

 

 

- La Direcció General de Consum o alguna associació de mudances ha homologar el pressupost. D'aquesta manera, s'evitaran les clàusules abusives i les condicions i els preus seran els habituals en el sector.

 

- Resulta igualment indispensable conèixer el CIF de l'empresa i la seva adreça exacta. Aquest requisit adquireix una especial importància en cas de reclamacions, per la qual cosa s'ha de conèixer amb antelació la raó social de l'empresa.

 

- S'hi ha d'especificar el capital assegurat i si disposa de franquícia. L'assegurança, bàsicament, comprendrà el valor total dels estris, sense altres suplements addicionals.

 

- En el pressupost han de constar unes dades imprescindibles relatius al temps i forma de les reclamacions: termini indicat, lloc en el qual es gestionen i format.

 

- Ha de constar una casella de estipulacions particulars en el contracte. D'aquesta manera, el client podrà assenyalar si es troba conforme o no amb alguna clàusula o servei en concret.

 

 

contracte mudança

 

 

 

 

COM AVALUAR EL Presupuestode LES MUDANCES INTERNACIONALS A BARCELONA


A l'hora de valorar les qüestions de més calat de la mudança internacional, val la pena seguir una sèrie de recomanacions per aclarir quin tipus de serveis s'estan pressupostant. Conforma un procés en el qual tant el client com l'empresa de mudances han de demanar la màxima quantitat d'informació. Cap detall s'ha de deixar a la improvisació, la qual cosa interessa a ambdues parts, de cara a l'èxit de l'operació i la satisfacció mútua. En primer lloc, resulta de capital rellevància per donar forma al pressupost conèixer al mil·límetre el lloc d'origen i destinació de la mudança. Aquestes dades són imprescindibles per a planificar el temps necessari i complir amb l'encàrrec i, així mateix, per calcular els diners que haurà de invertir-se en pagar gasolina i peatges. Sens dubte, es tracta d'un apartat bàsic i clau en les mudances internacionals.

 

 

 

Un dels aspectes que més es valoren per fixar un preu és el càlcul de metres cúbics que ocupen els estris que es vagin a traslladar. Aquesta qüestió, de fet, es vincula a la necessitat de comptar (especialment, en el cas de les mudances internacionals) amb camions adaptats per carregar els elevats pesos que es preveuen en les mudances internacionals. La flota de vehicles (poden fer falta diversos), per tant, representa una cosa fonamental, a més de les connexions ja assenyalades amb altres tipus de mitjans de transport. Així mateix, en les mudances internacionals de Barcelona, ​​per l'altura de nombrosos edificis de la ciutat, és possible que s'hagin de pagar plataformes elevadores, grues o de mobles.

 

 

vehicles mudança internacional

 

 

A part, en la línia de apilar tota la informació possible, han de considerar-se, en el pressupost, qüestions relatives a accessos, pisos o ascensors. De fet, entre les tasques de planificació d'una mudança, es troba la d'estudiar si han de tallar-se carrers, pel que resulta obligatori demanar permisos especials. De la mateixa manera, se sumarà la necessitat de contractar algun servei addicional. Cal, per altra banda, la possibilitat de comparar entre empreses de mudances com es pressuposten aquests serveis addicionals (guardamobles o recollida en botigues) i triar els que més convinguin.

 

 

 

En definitiva, després d'aquesta relació de recomanacions útils per saber el que pot costar una mudança internacional a Barcelona i com comparar entre els serveis que presten les empreses, únicament resta decidir-se per contractar els serveis adequats i demanar un pressupost en conseqüència. Amb aquestes informacions, es tindrà més seguretat a l'hora de triar.

 

 

Demana pressupost

 

 

¿Et sembla interessant? ¡Comparteix-ho!
Vols un pressupost?
altres temes interessants
últims missatges
Imagen de seguimiento