Mudances internacionals: llebre o tortuga<< tornar
Dimecres, 2 de Setembre de 2015

mudanzas baratas mudanzas internacionales

Les mudances internacionals són un fet habitual en el món d'avui. Els continus canvis en l'entorn sociocultural (facilitat per a llargs desplaçaments, canvis estructurals en el concepte de família mobilitat laboral, etc.) forcen freqüents desplaçaments no només de persones sinó també d'estris. Aquest tipus de desplaçaments, complets ia mig o llarg termini solen donar-se avui en dia quan se li ha ofert a l'interessat una bona feina en un camp en el qual ja té experiència; per exemple, en una filial a l'estranger de l'empresa en la qual ja treballava. Cada vegada és més habitual aquest tipus d'internacionalització del mercat laboral.

 

 

 

Així que, tard o d'hora, tot aquell que treballi en certs sectors empresarials i pugui i vulgui assumir els avantatges de canviar de país de residència, ha de passar per la inevitable mudança. I tindrà dues opcions a l'hora d'abordar la fatigosa tasca de desplaçar tots els seus estris: una mudança exprés o una mudança a diversos dies. Així doncs ¿llebre o tortuga?

 

 

 

internacionals

 

 

 

FACTORS A TENIR EN COMPTE EN UNA MUDANÇA

 

Tot dependrà del que es necessiti transportar, de la distància al lloc de destinació, del pressupost que es té en ment i del temps de què es disposa. Però per sobre de tot, es requereix una organització del treball perfecta, eficaç, per adaptar-se a les particularitats del desplaçament requerit. En general es necessita una planificació i una organització molt més concretes i detallades que en el cas d'una mudança local. Abans de triar entre mudança exprés i mudança en diversos dies, cal tenir en compte diversos factors.

 

 

Planificació

 

Convé planejar la mudança, si és possible, amb dos o tres mesos d'antelació. Els tràmits legals i els possibles embolics burocràtics fan que una certa antelació sigui molt recomanable.

 

 

Avaluació

 

A l'hora de contractar una servei de mudances el primer és assegurar-se que té la logística i l'experiència necessàries per dur a terme el treball. S'han d'avaluar els serveis oferts tenint en compte tant el preu com tot un seguit d'elements que incidiran en la consecució final del desplaçament tal com va ser requerit: si treballen amb operadors a l'estranger, concretament al país al qual s'efectua el desplaçament; el mètode de realitzar l'empaquetat dels estris i de quin tipus de serveis relacionats amb l'empaquetat disposen; els temps de lliurament, tant en el cas de mudança express com en el de mudança en diversos dies; els passos necessaris pel que fa a logística per portar la mudança a bon port, etc.

 

 

 

planificació mudança internacional

 

La importància del mitjà de transport

 

 

Altre factor digne de consideració serà el mitjà de transport que realitzarà la mudança: per carretera, amb vaixell o amb avió. Per exemple, el transport aeri és més ràpid en cas d'optar per una mudança express, però més costosa, pel que tal vegada no sigui necessari en cas de decantar per una mudança a diversos dies. S'ha de rebre informació sobre quin d'ells es mai adient per al tipus de desplaçament necessari, tant pel que fa a la distància com al tipus de béns transportables.

 

 

Selecció i embalatge


Pel que fa a aquests béns, es farà necessària en el punt de partida una selecció d'elements que van a traslladar-: d'això dependran el preu i l'estratègia a l'hora de fer la mudança. Ha de sospesar la necessitat de desplaçar o no certs elements i estris que, o bé es poden adquirir al país de destinació o bé es poden traslladar en el futur i sense la urgència dels elements en certa manera imprescindibles. L'empaquetat pot fer personalment o es pot delegar en l'empresa de mudances en qüestió. El més recomanable és que ho faci l'empresa, per la seva experiència a l'hora d'aconseguir un embalatge més segur i amb garantia de protecció. L'empresa podrà avaluar millor quin és el tipus d'empaquetatge correcte, tant per qüestions de facilitat de desplaçament com de conservació dels objectes.

 

 

Anticipar-se a l'arribada dels béns

Ha de preparar per endavant el viatge per estar ja al lloc de destí quan arribi la mudança. L'ideal és ser-hi diversos dies abans per assegurar-se les condicions del punt d'arribada. Una vegada que la mudança hagi arribat es podrà avaluar l'estat dels béns res més rebre'ls. És preferible no endur-se sorpreses amb objectes fràgils o de gran volum, per exemple.

 

 

mudança internacional

 

 

 

Amb paciència

 

 

Sigui quin sigui el tipus de mudança escollida, la paciència és un factor sempre beneficiós. Encara que la opció sigui la mudança exprés, sempre poden sorgir inconvenients pel camí per molt ben planejada i organitzada que estigui.

  

 

 

 

HORA DE TRIAR: ¿MUDANÇA EXPRESS O EN DIVERSOS DIES?

 

 

Un cop exposats i anotats els factors que no es poden obviar en fer una mudança internacional, és hora de distingir entre mudança exprés i mudança en diversos dies per saber quina és la més convenient segons el cas.

 

La mudança express té un avantatge evident: més ràpida, fa que el enutjós tràmit de dur a terme una mudança s'acabi amb certa celeritat. La llebre arriba abans a la meta. D'altra banda, suposa un desemborsament més gran que la realitzada en diversos dies. D'aquí també la importància de la planificació prèvia, ja que la improvisació i la inclusió d'elements a última hora faran que aquest tipus de servei s'encareixi.

 

 

Si es disposa de més temps, la mudança en diversos dies pot ser la més adequada. La tortuga és lenta però segura. Encara que tal vegada faci necessària un major apilament d'aquesta paciència com a factor clau en l'haver. D'altra banda, en aquest tipus de mudança hi ha més marge per certs dubtes que solen sorgir quan sembla que ja tot està resolt: la conveniència de portar-cert moble o no, sobre la distribució dels mobles en el seu nou espai, etc. Un cop més, es tracta d'sospesar per evitar problemes, tant en plena mudança com a posteriori. En cas de dubtes amb una solució complicada la mudança en diversos dies es presenta com la millor opció.

 

 

 

 

mudança express

 


GARANTIA DE UN SERVEI DE QUALITAT, SIGUI COM SIGUI L'OPCIÓ

 

 

Sigui quina sigui l'opció triada, hi mudances barates i altres més cares, moltes vegades amb independència de la qualitat oferta en el servei. Cal no oblidar tots els factors esmentats anteriorment a l'hora de demanar un pressupost. A més, cal assegurar-se que la logística i la gestió de la mudança per part de l'empresa que la portarà a terme seran les adequades: que es doni una coordinació eficaç durant el trànsit dels béns, tant amb administracions públiques i privades com amb serveis de transport derivats, i que hi hagi una supervisió fiable i contínua dels béns inclosos en la mudança, tant a l'hora d'empaquetar com durant el trànsit. Que tots els serveis inclosos en la gestió de la mudança estiguin personalitzats i que el contacte amb l'empresa estigui disponible en totes les etapes de la mudança.

 

 

 

QUINS SERVEIS VA A PRESTAR L'EMPRESA?

 

 

Com es va dir més amunt, el que compta a l'hora de contractar una empresa és, per sobre de tot, la logística disponible i l'experiència. Així mateix seria avantatjós que l'empresa en qüestió disposés de una sèrie de serveis relacionats amb la gestió de la mudança que facilitarien el seu transcurs:

 

 

-Si Finalment s'ha decidit a no traslladar un bé concret, per exemple un moble, i l'empresa compta amb un servei de guardat i emmagatzematge, es reduirà la llista de preocupacions i inconvenients.

 

-Si Bé la empresa de mudances oferirà sempre, tal com s'ha dit, més garanties pel que fa a l'empaquetat, assegureu que l'embalatge d'objectes fràgils i de gran volum sigui especialment curós.

 

 

A més poden sorgir altres necessitats en cert tipus de situacions: per exemple, de vegades és necessari el transport d'un moble acabat d'adquirir i amb el que s'explica a la nova residència però que encara està a la botiga. En cas que es doni aquesta conjuntura s'ha d'obtenir informació de si l 'empresa ofereix aquest servei de recollida d'mobiliari en botigues.

 

 

serveis mudança

 

 

 

ASSEGURAR UNA BONA INFORMACIÓ I UN PRESSUPOST DETALLAT

 

 

Una mudança internacional sempre es presenta com una tasca de difícil gestió: un procés de contínues eleccions i descarts i en el qual la planificació és clau. Nombre d'estris, destinació, pressupost; mitjà de transport; logística i experiència; inclusió de tots els serveis necessaris, com l'empaquetat d'objectes fràgils i el guardat de mobles.

 

¿Mudança exprés o en diversos dies? ¿Llebre o tortuga? Com hem vist, hi ha múltiples factors en joc en l'elecció d'una o altra. Es poden demanar les recomanacions i remenar múltiples opcions a l'hora de contractar una o altra empresa, però tenint clar quins són els factors primordials, l'elecció serà molt més fàcil. L'objectiu és aconseguir que les contingències derivades de la mudança es manegen amb confiança i seguretat, que tot quedi en bones mans i no calgui preocupar-se de res més que de la nova vida en un nou escenari.

 

 

Demana pressupost

 

 

¿Et sembla interessant? ¡Comparteix-ho!
Vols un pressupost?
altres temes interessants
últims missatges
Imagen de seguimiento