Pàgines d'anuncis amb mudances barates o empreses de mudances fiables?<< tornar
Dimecres, 15 de Juliol de 2015

mudanzas baratas barcelona

Els processos de mudances, siguin econòmiques o no, a Barcelona, ​​es poden produir per molt diverses situacions: des d'un canvi de domicili per motius laborals, una ampliació familiar que requereix una casa més gran o, simplement, el desig de buscar un altre barri que s'ajusti millor a les necessitats dels seus membres. Quan es plantegen mudances econòmiques a Barcelona, ​​en moltes ocasions, el que hauria de ser alguna cosa agradable, il·lusionant i un motiu per a l'alegria es converteix en un veritable mal de cap. Això passa per diversos factors, com no saber enfocar el procés, per nervis i aclaparament davant l'enorme quantitat de coses que cal transportar i el poc temps disponible o pels continus imprevistos i problemes que van sorgint, que entorpeixen i allarguen el procés excessivament .

 

D'aquesta manera, arriba a convertir-se en una situació estressant, que desmoralitza i esgota la persona, per no poder complir amb els objectius marcats, d'una forma eficaç i ordenada. A més, la manca de coneixement i experiència en aquestes gestions sol portar a cometre alguns típics errors que, de vegades, tiren per terra una ràpida i ordenada organització.

 

 

mudances barates


 

 

 

 

ERRORS HABITUALS EN LES MUDANCES:

 

Hi hàbits molt comuns a l'hora de dur a terme la mudança, que no només retarden el procés, sinó que, a més, impliquen més temps, diners i esforç de forma innecessària, el que es tradueix en una major desesperació per a qui la realitza. Per això, cal evitar certs errors comuns que perjudicaran enormement la gestió:

 

 

 

1. Sobreestimar el volum d'elements a transportar. En moltes ocasions, la persona es confia pensant que, en realitat, són quatre coses les que cal embalar, que ocuparan poc espai i suposarà poc temps portar-les a la nova llar. Però, quan arriba el moment de la marxa, les caixes comencen a multiplicar-se i el que es calculava com una gestió petita es converteix en un procés llarg i costós. Per això, és recomanable estimar, prèviament, la quantitat de calaixos i armaris que hi ha a la casa ia quantes caixes es podrien organitzar. En aquest punt, un bon consell és valorar les coses que hi ha i seleccionar les que estan en desús o han deixat de ser útils. Aquestes poden vendre i és possible obtenir uns diners extres per cobrir despeses, regalar a algun familiar o llençar a les escombraries. Una cosa que estalviarà temps i diners perquè el procés sigui més àgil.

 

 

 

2. Realitzar la mudança un mateix o demanar ajuda a un amic o familiar. En moltes ocasions, el que es veu com una forma d'estalvi econòmic acaba sent una despesa majúscul, tant de diners com de temps i esforç. És molt habitual creure que un mateix, o amb ajuda d'algun amic, pot realitzar tot el procés de la mudança. Això requereix d'un gran esforç físic, molta planificació i cura, ja que transportar unes vuitanta o noranta caixes (carregades amb electrodomèstics, mobles, vaixelles, miralls o gerros) resulta enormement complicat, si no es compta amb l'ajuda de personal qualificat, que sàpiga com s'ha d'organitzar l'embalatge perquè cap element pateixi desperfectes, la millor manera de transportar-o com descarregar-lo i muntar-lo, posteriorment.

 

Aquest procés requereix d'un vehicle adequat i prou gran per a poder albergar-hi tot el mobiliari, el que suposa ja un cost de diners elevat, el qual ascendeix a uns 200 euros. Posteriorment, el muntatge i desmuntatge de mobles i aparells sol fer-se sense massa destreses, per la qual cosa és fàcil que quedi malament o, fins i tot, es destrossi alguna cosa pel desconeixement. A més, l'embalatge utilitzat no sol ser el més recomanable, ja que no es disposa de caixes i bosses especials per a això, per la qual cosa és habitual que es trenquin molts objectes en el camí, a causa de empaquetats deficients. I, si es compren materials idonis, com precintes, caixes de cartró adequades o bosses de bombolles, el preu augmentarà, al voltant d'uns 90 o 100 euros més.

 

 

material mudança

 

 

El transport de tants objectes, molts d'ells d'elevat pes i grandària, sol ser, per al qual els porta, un esforç massa agressiu per al seu cos. Especialment si no està acostumat o desconeix la posició i forma en què s'ha de repartir el pes. S'arriben a produir lesions com lumbàlgies, estirades o caigudes. Un error molt comú és portar grans caixes molt carregades o els típics embalatges plens de llibres. Els qui ho fan, per desconeixement, solen veure afectats de problemes musculars, de vegades, força seriosos.

 

 

A més, el temps que, en un principi, s'estipula per realitzar tot el transport, amb freqüència augmenta exponencialment, a causa de problemes d'última hora, falta de materials o imprevistos, fet que suposa un greu inconvenient per a famílies que tenen ritmes i rutines de vida establerts, com a col·legi, treball o problemes amb la data de sortida de l'anterior habitatge. En aquest sentit, hi ha casos en què la persona ha de pagar un mes més del previst per poder desallotjar completament l'antiga casa, a causa de la lentitud o manca d'organització, de manera que s'incrementa el cost del procés.

 

 

3. Triar professionals inadequats. Existeix, a internet, multitud de pàgines d'anuncis i ofertes de personal que s'encarrega de realitzar qualsevol tipus de mudança a preus molt baixos. El primer consell és que es desconfiï d'aquest tipus de treballadors, ja que la serietat i qualitat no solen ser els seus principals virtuts. Quan es tria un professional per una motivació exclusivament econòmica, és molt possible que, al final, el barat surti car i el que, en principi, es preveia com una ganga acabi sent un gran error que no només suposarà una despesa molt més gran, sinó que, a més, es perdrà temps, diners i algun important objecte pel camí. Per això, cal fer una petita investigació prèvia per saber què hi ha al mercat i comprovar com aquells que s'anuncien tant de personal de mudances, com de pintors o electricistes solen saber poc de cada professió.

 

 

professionals

 

 

 

Per aquest motiu, la millor recomanació és buscar una empresa amb bona reputació , que ofereixi eficàcia, experiència i garanties reals, perquè, en cas que hi hagi algun problema o desperfecte, proporcioni una adequada cobertura. No cal contactar amb personal no qualificat, que pot desaparèixer, si es produeix un incident o es trenca algun objecte. A més, les companyies serioses ofereixen moltes prestacions, derivades de la mudança, com recollida en botigues, magatzems per guardar els mobles o material especial per a objectes molt fràgils.

 

 


COM EVITAR ELS ERRORS MÉS COMUNS

 

 

Perquè el procés es gestioni de forma eficaç, econòmica i seriosa, cal seguir una sèrie de pautes que el agilitzaran i milloraran enormement:

 

1. S'ha de fer un inventari de tot el que cal empaquetar, calcular les dimensions i la localització i valorar com gestionar el procés.

 

2. No realitzar la mudança per compte propi, ja que, encara que pugui semblar una opció econòmica i eficaç, al final, serà una veritable odissea que no només comportarà més despesa i esforç, sinó que pot acabar desesperant i atabalant a qui la realitza. A més, les tardances, pèrdues i trencaments de mobiliari poden provocar també pèrdues de fiances en el lloguer. És millor pagar amb diners per un treball ben fet que amb la pròpia salut per un procés caòtic i desastrós.

3. Demanar informació i recomanació a familiars o amics que hagin realitzat mudances prèviament sobre empreses que siguin serioses i eficaces. Cal rebutjar totes les opinions que mereixin poca credibilitat i confiança.

4. Contactar amb una empresa seriosa i amb experiència, que aporti garanties. Més informació quant costaria el transport, despeses associades i la resposta que aquesta oferiria davant de qualsevol imprevist o complicació.

professionals mudança

5. Desconfiar de pàgines web on s'anunciïn manetes i professionals sense domicili conegut o que ofereixin un transport a preus molt baixos. Triar aquesta opció, a més de ser arriscat, serà també més car, ja que és molt probable que es produeixin trencaments o pèrdua d'objectes i només les empreses serioses ofereixen cobertura en casos d'accidents.

6. Acordar amb la companyia els termes de la mudança, la forma de pagament i com realitzar-lo i si cobreix la totalitat del procés (des de l'empaquetat fins a la col·locació final del mobiliari) o només ofereix la càrrega i descàrrega. En molts casos, és possible deixar tot el transport en mans d'una empresa especialitzada, que s'encarregarà de la seva gestió, sense la menor complicació o pèrdua de temps per a l'interessat. Cal triar molt bé per evitar sorpreses.

7. Evitar les empreses de baix cost, que no solen oferir garanties en el transport, pel que poden provocar més d'un disgust i sortir molt cares.

CONCLUSIÓ

Una mudança no és una tasca qualsevol i, en molts casos, una mala elecció pot provocar pànic, estrès i frustració i fer que l'arribada a la nova llar es produeixi sense il·lusió ni interès.

D'aquesta manera, per aconseguir un canvi de residència ràpid, eficaç i sense imprevistos, en una ciutat com Barcelona, ​​es fa necessari comptar amb un equip de professionals amb experiència que sabran molt bé com actuar en qualsevol situació i faran possible un procés tranquil, segur i molt agradable per a qui el realitza.

¿Et sembla interessant? ¡Comparteix-ho!
Vols un pressupost?
altres temes interessants
últims missatges
Imagen de seguimiento